3 års erfaring som toppleder fra bygg- og anleggsbransjen.

Praktisk erfaring:

Stryhn har i perioden 2015 til 2018 jobbet som Økonomi- og Finanssjef for det norske eiendomsutviklingskonsernet Vari AS. Organisasjonen har opplevd en kraftig vekst, både økonomisk og organisk. Hovedoppgavene i rollen som Økonomi- og Finanssjef har vært:

– Oppbygging av en solid selskapsstruktur med fokus på risikostyring.
– Finansiering av nye anleggsprosjekter.
– Etablering av prosjektstyringsmodeller som sammenstiller den økonomiske rapporteringen med fremdriftsplanene.
– Løpende prosjektrapportering, herunder avviksrapportering til prosjektledere.
– Covernant rapportering til banker og garantiselskaper
– Implementering av selskapets kvalitetssystem – KS-Online
– Implementering av nye rutiner og prosesser
– Internkontroller
– Hands-on løpende regnskapsføring

Referanser:

Vari Utvikling AS, del av Vari Gruppen – CFO

Rull til toppen