Key Consult v/Carsten Stryhn har mer enn 30 års praktisk erfaring innen økonomi, rapportering, internkontroll og prosesseffektivisering. Den formelle kompetansen er søkt ivaretatt ved løpende kurs og videreutdanning.

Kontakt

Rull til toppen