13 års erfaring / oppdrag fra store internasjonale selskaper som
Telenor, Oracle Norge, SAS Institute, Infostream og Get.

Praktisk erfaring:

Stryhn har i perioden 1992 til 2008 jobbet 13 år innen IT- og Telecom bransjen. Flere år som toppleder i blant annet Telenor Satelite Networks, Infostream og Pocket IT. Perioden har vært preget av oppkjøp og fusjoner og IT bransjen var periodevis bygget på ‘’luftkasteller’’, noe som gjorde styringen særdeles utfordrende. Hovedoppgavene i disse årene har vært:

  • Kvalitetssikring av verdigrunnlaget og løpende rapportering.
  • Børsnotering av Infostream ASA.
  • Rapportering til investorer, børs og styret.
  • M & A.
  • Konvertering fra NGAAP til US GAAP og/eller IFRS.
  • Implementering av økonomi- og ledelsesrapporteringssytemeter.
  • Implementering av internkontrollrutiner, SOX.
  • Avviksanalyser.
  • Effektiviseringsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt.

Referanser:

Get – Økonomisjef
Telenor Satelite Network – CFO / Økonomidirektør
Pocket IT – CFO
Oracel Norge – Økonomisjef / Business Controller
Inforstream ASA – Økonomidirektør
SAS Institute – Økonomisjef

Rull til toppen