Key Consult tilbyr konsulenttjenester innen økonomi, regnskap, rapportering og endringsprosesser. Trenger bedriften en ekstra ressurs for å komme i mål med implementering av nye rutiner og prosesser, nytt økonomisystem eller etablering av rapporteringsrutiner kan Key Consult bistå med dette.

Key Consult har erfaring fra følgende områder:

  • Prosjektrapportering byggebransjen
  • Prosessdokumentasjon
  • Endringsledelse
  • Konvertering av økonomi- og regnskapssystemer
  • Konvertering til IFRS
  • Kostnadsanalyser
  • Rapportering
  • Avstemminger
Rull til toppen