Mer enn 30 års erfaring innen økonomi, rapportering, internkontroll og prosesseffektivisering. Erfaring fra store internasjonale selskaper som Telenor, Oracle Norge, SAS Institute, Infostream og Get.

Nøkkelkompetanse:

Stryhn har siden 1986 jobber med økonomi, regnskap og revisjon, både
operativ og som toppleder.

 • Prosjektøkonomisk styring.
 • Kvalitetssikring rutiner innen eiendomsutvikling /-forvaltning.
 • Forretningsutvikling, prosjekt- og ledelsesrapportering.
 • Cash management.
 • Finansiell rapportering
 • Finansiering, Risk management.
 • Regnskap a-å, årsoppgjør, periodisering og periodeavslutning.
 • Styre- og ledelsesrapportering, KPI-analyse og trendutvikling.
 • Budsjettering med rullerende forcast.
 • Ledelse og personalansvar.
 • Prosessdokumentasjon, internkontroll (SOX sertifisering).
 • Endringsledelse.
Rull til toppen