5 års erfaring som toppleder fra en delvis offentlig sektor.

Praktisk erfaring:

Stryhn har i perioden 2009 til 2014 jobbet som CFO / Finansdirektør for Fjellinjen AS. Selskapet hadde som formål å inndrive bompenger i Oslo og Akershus med formål å finansiere utbyggingen av infrastrukturen i Oslo og Akershus. Hovedoppgavene i rollen som CFO / Finansdirektør har vært:

  • Lånefinansiere kroner 4-5 mrd. til utbygging a infrastruktur.
  • Implementering av en finansstrategi for risikostyring og rapportering.
  • Utarbeidelse av gode internkontrollrutiner
  • Gjennomføring av effektiviseringstiltak kostnadsreduksjon ved inndrivelse av bompenger.
  • Bygge opp intern inndrivelsesavdeling for inndrivelse av utestående fordringer.
  • Rapportering til styret og Statens Vegvesen.
  • Utredning av alternative bompengemodeller sammen med Statens Vegvesen og Oslopakke 3.
  • Nøkkeltallsanalyser og avviksrapportering.
  • Kvalitetssikring av løpende regnskapsføring.
  • Covernant rapportering til banker og garantiselskaper

Referanser:

Fjellinjen – CFO / Finansdirektør

Rull til toppen