Nedenstående uttalelser og referanser er gitt fra tidligere sjefer og oppdragsansvarlige. Noen av referansene er utklipp av en formell attest mens andre er gitt som oppdragsreferanse etter et oppdrag.

Tilbakemeldinger:

Rull til toppen